Privacy Policy

 

In deze privacy policy leggen we je uit op welke wijze we jouw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten jij hebt als klant. 

 

ROBORICO Invest hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen ROBORICO Invest en jou, als (potentiële) klant. 

 

Wie zijn wij?

ROBORICO Invest, met maatschappelijke zetel/vestigingsadres te Eedverbondkaai 2429000 Gent (België) en met ondernemingsnummer 0763.729.005 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens: 

 • Per post: EEDVERBONDKAAI 242, 9000 GENT BELGIË

 • Per e-mail: [email protected] 

 • Via Telegram0647217240 

 

Over welke gegevens gaat het? 

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, of je bent klant van ROBORICO dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeeltdoor ons verzameld.  

Voorwaarden 

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt: 

 • mits jouw expliciete toestemming, 

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen, 

 • indien dit wettelijk verplicht is, 

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt. 

 

Voor welk doel? 

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat ROBORICO Invest het nodige kan doen voor de marketing dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij ROBORICO Invest. 

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van ROBORICO Invest. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die ROBORICO Invest organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege ROBORICO Invest, een nieuwsbrief ontvangen, enz. 

Duur? 

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd? 

ROBORICO Invest is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet ROBORICO Invest in wachtwoord-beveiligde IT en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij ROBORICO Invest verbonden aan het privacy-beleid. ROBORICO Invest doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen. 

Worden jouw gegevens gedeeld met derden?  

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van ROBORICO Invest. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. 

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden. 

Welke rechten heb jij? 

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens: 

 • recht op intrekking van jouw toestemming; 

 • recht op inzage en/of kopiename; 

 • recht op aanpassing of rectificatie; 

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid; 

 • recht van bezwaar en 

 • recht op overdraagbaarheid 

 

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met ROBORICO Invest. Dit kan schriftelijk per e-mail ([email protected]). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.  

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Klachtmogelijkheden 

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om: 

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail ([email protected]) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank. 

 

Wijzigingen  

Deze verklaring is van toepassing vanaf  maart 2021. 

ROBORICO Invest behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. 

 

Bevoegdheidsbeding  

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaald. 

 

 

Right Menu Icon