Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (geüpdated 10 juni 2021)

ROBORICO Invest, met vestigingsadres t9000, GentEedverbondkaai 242 postbusnummer 35 en ondernemingsnummer BE0763.729.005, is een marketing- en softwarebedrijf die algemene beleggingsaanbevelingen doet die via bots (algoritmes) gedaan worden. Via het platform van een derde partij, de broker, kan jij, als Klant, deze beleggingsaanbevelingen automatisch opvolgen. 

In geen geval is ROBORICO Invest een broker, financieel adviseur, financieel bemiddelaar of een beleggingsonderneming. Er worden beleggingsaanbevelingen gedaan die niet persoonlijk van aard zijn, waardoor onze diensten niet kwalificeren als beleggingsadvies. ROBORICO Invest stelt deze aanbevelingen beschikbaar via de derde partij, de broker die de beleggingsaanbevelingen uitvoert. In dat opzicht kwalificeert ROBORICO Invest ook niet als vermogensbeheerder. ROBORICO treedt op als een cliëntenremissier wat niet onder wft valt. Om deze redenen hoeft ROBORICO Invest niet over een vergunning van de ESMA, AFM, FSMA of andere Europese toezichthouders te beschikken. 

Meer informatie daarover kan je verkrijgen via het e-mailadres [email protected] 

De broker, gevestigd in Belize, staat los van ROBORICO Invest. Zij staan onder toezicht van het International Financial Services Commission (IFSC). Dit is geen Europees gereguleerde broker, maar daarentegen hebben zij wel hun eigen beschermingsmechanismes, zoals negatieve balansbescherming en een garantiefonds tot €20.000. Lees goed de voorwaarden van de broker alvorens je, als Klant, een tradeaccount aanmaakt. Wens je niet verder te gaan, dan kan je, als Klant, beroep doen op je Herroepingsrecht. 

Disclaimer: CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel
oplopende verliezen. Een verlies gelijk aan uw gehele investering is mogelijk. Tussen 74 % en 89 % van de retailbeleggers verliest geld met de handel in CFD’s. Het is
belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt
permitteren. 

ROBORICO Invest is in geen geval verantwoordelijk voor verliezen.

Artikel 1 – Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. DienstverlenerROBORICO Invest 
 1. Klant: De meerderjarige consument of meerderjarige ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. Deze Klant kan in geen geval een Belgische inwoner zijn. 
 1. Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons en dit via onze website 
 1. Dienst: de diensten die wij leverenROBORICO Invest 
 1. Producten:  
 • Lidmaatschap tot algoritmes en software
 • Community-membersgroep 
 • Masterclasses omtrent investeren 
 • E-Books omtrent Forex Trading
 1. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.   
 1. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van aankoop van het membership.  
 1. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.  Indien je handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan je geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
 1. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.  
 1. Website:https://www.roborico.nl 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.  

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.  

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.  

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding  

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. Indien jij, als Klant, een eenmalige opstartkost betaalt, krijg jij, als Klant, toegang tot ons ledenportaal met algoritmes en software, informatie en masterclasses.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.  

3.3.Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klantredelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.  

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van onze diensten ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst binnen de 24 uur wordt uitgevoerd en nagekomen.  

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant  

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. De lidmaatschap omvangt: 

 • Algoritmes en software
 • Community- membersgroep 
 • Masterclasses omtrent investeren 
 • E-Books en handleidingen omtrent Forex Trading

4.2. Wanneer jij, als Klant, ons lidmaatschap aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. 

4.3. Jij, als Klant, krijgt na de aankoop van het lidmaatschap toegang tot het ledenplatform, inclusief de algoritmes en software. Op deze manier kan jij, als Klant, besluiten om één of meerdere algoritmes te activeren op jouw tradeaccount, en wordt er automatisch voor jou, als Klant, getraded. 

4.4 Voo

4.4. De algoritmes waar jij, als Klant, jouw account aan koppelt, zijn: 

 • Algoritmes waarvan wij, als Dienstverlener, affiliate zijn. In dit geval sturen wij, als Dienstverlener, een affiliate link door naar jou, als Klant, en betaal jij, als Klant, een percentage van de performance fee aan de broker, waar wij, als Dienstverlener, vervolgens een commissie over ontvangen
 • Algoritmes, waarbij wij, als Dienstverlener, een samenwerking hebben met andere traders/ bots die voor ons, als Dienstverlener, op ons account traden. Wij, als Dienstverlener zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor de trades, ook al staat het Copy Fx Trader account op onze naam. 

Jij, als Klant, kan ook zelfstandig traden op het account dat gekoppeld wordt aan de bot. Jij, als Klant, kan ervoor kiezen om de aanbevelingen 1:1 te volgen of zelf in te grijpen. Jij, als Klant, koppelt dus zelf de bot aan het account via het platform van de broker. Zo kan jij, als Klant, ook het risico aanpassen, pauzeren en stoppen wanneer je zelf wilt. Ook is het na aanvraag, mogelijk om meerdere accounts te openen en te koppelen aan de bot. 

4.5. Jij, als Klant, kan ook affiliate worden van ons, als Dienstverlener. 

4.7.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Nergens wordt beweerd dat 

4.8. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als Klant, zijn verstrekt of schade die voortvloeit uit derde partijen.

4.9. Wij, als Dienstverlener, wijzen er jou, als Klant, nog eens op dat Forex (deviezen) of CFD`s (contracten op verschil) op marge handelen een hoge mate van risico met zich meedraagt en mogelijk niet geschikt is voor alle beleggers. Een verlies gelijk aan je gehele investering is immers mogelijk. Daarom dien je niet te investeren of gelden te gebruiken die je je niet kunt veroorloven te verliezen. Voordat jij, als Klant, onze diensten, als Dienstverlener, gebruikt, vragen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, bewust te zijn van alle risico’s die zijn gekoppeld aan het handelen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.  

4.10. Wij, als Dienstverlener en leveranciers accepteren geen verantwoordelijkheid voor gestorte bedragen en geven nimmer een zogenoemde ‘refund van stortingen’. Tevens beheren wij, als Dienstverlener, geen enkel (handels)account, geven wij nooit een (beleggings)advies en fungeren wij nimmer als ‘vermogensbeheerder’. Alle informatie die jij, als Klant, op onze website vindt, kan niet geïnterpreteerd worden als advies. Jij, als Klant, gebruiker, handelt altijd zélf uit je eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid. Zo is het ook jouw, als Klant, gebruikerverantwoordelijkheid om een handelsaccount te openen en te beheren. Als laatste adviseert of bemiddelen wij, als Dienstverlener, nóóit als het gaat om een financieel product. Jij, als klant, wordt geacht zelf óf in overeenstemming met de daarvoor beschikbare specialisteninstanties en/of organisaties (op eigen verantwoordelijkheid) onderbouwde keuzes te maken.  

Artikel 5 – Vergoeding:  

5.1. Algemeen 

Jij, als Klant, dient een lidmaatschap aan te schaffen via onze website. De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.  

5.2. Facturatie en betaling 

5.2.1.  Jij, als Klant, dient aan ons, als Dienstverlener, een eenmalige opstartkost te betalen via iDeal. Alle andere gelden zullen rechtstreeks via de broker verlopen.  

Ook de 15%  30% commissie op de winst wordt wekelijks automatisch door de broker geïncasseerd en doorgestuurd naar ons brokersaccount, als Dienstverlener. 

5.2.2. Daarnaast ontvangen wij, als Dienstverlener, ook commissies op het handelsvolume. 

Artikel 6 – Duurtijd en Levering 

6.1. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, uiterlijk 24 uur na aanmelding toegang bezorgen tot het Ledenplatform. 

6.2. Vervolgens krijg jij, als Klant een affiliate link van de broker waarmee jij je, als Klant, kan aanmelden, indien gewenst. Daarnaast ontvang jij, als Klant, ook een link waarmee jij, als Klant, je account kan koppelen. 

Artikel 7 –   Herroepingsrecht 

7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.   

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven. 

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.   

7.2Uitzonderingen:  

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze lidmaatschappen en masterclasses aangezien jij als Klant bij het aangaan van onze lidmaatschappen en aankopen van masterclasses via ons platform, uitdrukkelijk erkend dat onze diensten direct worden uitgevoerd. Jij, als Klant, hebt dan ook onmiddellijk toegang tot alle instructies en kan dus niet meer van jouw lidmaatschap of aankoop afzien. 

7.3. Indien jij, als Klant, toch beslist om binnen de 24 uur na aankoop van het lidmaatschap afstand te willen doen van de aankoop, dan dien jij, als Klant, dit te melden aan ons, als Dienstverlener. Wij, als Dienstverlener zullen jou, als Klant, dan verwijderen van de bot. Vervolgens zullen wij, als Dienstverlener, de opstartkost terugstorten. 

7.4. Het aanbod van ons, als Dienstverlener, is in geen geval geldig voor Belgische inwoners of voor Klanten die jonger zijn dan 18 jaar. Indien jij, als Klant, door een technische fout of door foutieve adresgegevens/ persoonsgegevens toch een lidmaatschap aankoopt, zullen wij, als Dienstverlener, het bedrag binnen 24 uur terugstorten. 

Artikel 8- Affiliates 

8.1. Indien jij, als Klant, affiliate wenst te worden, ben jij, als Klant, zelf verantwoordelijk voor het juridische aspect. Zo zal jij, als Klant, zelf moeten instaan voor btw-aangiftes etc. 

8.2. Jij, als Klant-affiliate, dient de goede naam van ons, als Dienstverlener, ten alle tijde in stand te houden. 

8.3. Wij, als Dienstverlener, blijven het contact houden met de nieuwe klanten. Jij, als Klant-affiliate, zal nooit instructies of links bezorgen of een aparte groepschat aanmaken. Alle informatie wordt door ons, als Dienstverlener, bezorgd via de centrale communicatie. 

8.4. Indien wij, als Dienstverlener, een vermoeden hebben dat jij, als Klant-affiliate, je niet houdt aan bovenstaande bepalingen, kunnen wij de affiliatesamenwerking stopzetten. 

Artikel – Betwistingen  

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 5 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.  

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij het Europees Consumentencentrum (ECC). 

Dit kan via deze link: https://www.eccnederland.nl/nl 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

10.1 Algemeen 

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.  

10.2. Verliezen

Daarnaast erken jij, als Klant, dat wij, als Dienstverlener, nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele verliezen. 

Zelfs indien wij, als Dienstverlener, een Copy Fx Trader account op onze naam hebben staan, zijn wij niet verantwoordelijk voor het traden. Dit aangezien wij, als Dienstverlener, de trades niet zelf uitvoeren. Wij, als Dienstverlener, geven slechts beleggingsaanbevelingen.

Wij, als Dienstverlener, dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen. Wij, als Dienstverlener, nemen immers geen enkele beschikking met betrekking tot jouw gelden. Wij, als Dienstverlener, verlenen je enkel een mogelijkheid om via ons ledenplatform zelf een account aan te maken en te openen bij de broker. Ook bieden wij, als Dienstverlener, verschillende algoritmes aan, waaruit jij, als Klant, volledig zelf en autonoom kan kiezen. 

Wij, als Dienstverlener, geven dan ook geen enkel advies met betrekking tot financiële instrumenten. 

10.3. Overmacht  

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. 

10.4. Relaties met derden  

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 

10.5. Contractuele tekortkomingen  

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het aankoopbedrag van het lidmaatschap. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden. 

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

10.6. Website  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.   

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.  

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht  

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle instructies, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules, en overige inhoud op de website en in de diverse masterclasses, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.  

11.2Jij, als Klant, kan in geen geval instructies en links aan niet-leden doorspelen of doorverkopen. Indien wij, als Dienstverlener, hiervan een vermoeden zouden hebben, kunnen wij, als Dienstverlener, de overeenkomst met jou, als Klant, verbreken. 

11.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.  

Artikel 12 – Gegevensverwerking  

12.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.   

12.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.  

12.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.  

Artikel 13 – Geheimhouding  

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. 

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz… 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.  

13.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

13.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.  

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken. 

 

Artikel 14 – Algemeen  

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij. 

14.2. In geen geval kan jij, als Klant, reclame maken in de groepschat voor andere bedrijven. Noch kan jij, als Klant, affiliate links posten. 

14.3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.  

14.4.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijke arondissement Oost-Vlaanderen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.    

Veelgestelde vragen

Ja zeker. ROBORICO tradet geheel automatisch voor jou, zonder dat je daar kennis voor nodig hebt. We helpen je van begin tot eind met je aanmelding en daarnaast krijg je toegang tot onze Memersgroep. Daar zul je snel genoeg wat meer over traden te weten komen.

Je krijgt na je aanmelding van ons een bevestigingsmail met daarin instructies om je aanmelding compleet te maken. We helpen met met je aanmelding van A tot Z.

Nee hoor, je hebt hier helemaal geen KVK of onderneming voor nodig. Dit valt gewoon onder ‘sparen en beleggen’ bij je persoonlijke aangifte.

Je betaalt een éénmalige fee waardoor je Lifetime Member van ROBORICO wordt. Je krijgt dus toegang tot alle huidige en toekomsige strategieën. Daarnaast betaal je een ‘performance fee’ van 15% of 30%. Deze wordt automatisch via de broker ingehouden indien er winst gemaakt is. 

Nee, we werken met de geregelementeerde broker RoboForex . Zelf een broker kiezen is niet mogelijk.

Het minimumbedrag waarmee je kan starten is €200. Je kunt dit storten via bankoverschrijving, creditcard of andere elektronische betalingen gebruiken zoals Adcash, Webmoney, Bitcoin of andere crypto.

Elke 1e en 3e dinsdag van de maand kun je gratis geld opnemen van je account bij de broker. Mocht je in de tussentijd geld willen opnemen dan betaal je slechts 1% over je opname.

Je kunt je geld overmaken naar je eigen rekening via verschillende opties zoals bankoverschrijving, gebruik van creditcard of elektronische betaalmiddelen zoals AdvCash, Webmoney of crypto.

Ja, je kan zelf ten alle tijde, zonder dat je ons daarvoor nodig hebt, de bot stoppen of pauzeren. Aangezien je een Lifetime Member bent, kan je altijd later terugkomen, ook wanneer nieuwe strategieën gelanceerd worden. 

Zeker. Bij ROBORICO heb je toegang tot ons team dat je zo snel mogelijk zal helpen bij jouw vragen en/of problemen.

RISICODISCLAIMER​

Forex (deviezen) of CFD`s (contracten op verschil) op marge handelen draagt een hoge mate van risico met zich mee is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Een verlies gelijk aan uw gehele investering is mogelijk. Daarom dient u niet te investeren of gelden te gebruiken die u zich niet kunt veroorloven te verliezen. Voordat u ROBORICO gebruikt gelieve bewust te zijn van alle risico's die zijn gekoppeld aan het handelen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. ROBORICO en leveranciers accepteren geen verantwoordelijkheid voor gestorte bedragen en geven nimmer een zogenoemde ‘refund van stortingen’. Tevens beheert ROBORICO geen enkel (handels)account, geeft nooit een (beleggings)advies en fungeert nimmer als ‘vermogensbeheerder’. Alle informatie die u op deze website vindt, kan niet geïnterpreteerd worden als advies. De gebruiker handelt altijd zélf uit eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid. Zo is het ook de gebruiker zijn verantwoordelijkheid om een handelsaccount te openen en te beheren. Als laatste adviseert of bemiddelt ROBORICO nóóit als het gaat om een financieel product. De klant wordt geacht zelf óf in overeenstemming met de daarvoor beschikbare specialisten /instanties/ organisaties (op eigen verantwoordelijkheid) onderbouwde keuzes te maken. Bij het gebruiken van ons handelsalgoritme gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, disclaimers en andere bepalingen. De inhoud van deze site is niet gericht op en dus niet van toepassing op Belgische particulieren.

Right Menu Icon